Duurzame luchtbehandeling op operatieafdeling

Green Team Infectiepreventie Redactie VHIG Downloads

1. Aanleiding
De operatieafdeling is binnen het ziekenhuis een grote energieverbruiker. Deze afdeling gebruikt
drie tot zes keer meer energie per vierkante meter dan de rest van het ziekenhuis. Meer dan
90% van het energieverbruik in operatieafdelingen komt voor rekening van installaties voor
luchtbehandeling. Het streven naar schone lucht op de operatiekamer heeft geleid tot intensieve
voorbehandeling van lucht. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat in 2022 een
gereviseerde, minder eisen stellende FMS-richtlijni werd gepubliceerd. Deze richtlijn laat ruimte
voor vermindering van eisen aan de luchtbehandelingsinstallatie. In de praktijk blijkt dat het nog
lastig kan zijn voor deskundigen infectiepreventie om hier een standpunt over in te nemen.

Lees verder