Europa steekt de handen ineen

Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG (bron: NCBI)
Krachtenbundeling Europese opleidingen IPC

Studies hebben herhaaldelijk de noodzaak aangetoond van homogenisering van de inhoud van opleidingen en mogelijkheden op het gebied van infectiepreventie en -bestrijding in Europese landen.

Lenny ten Horn, deskundige infectiepreventie in het universitair medisch centrum Groningen (UMCG), heeft meegewerkt aan een recente studie met als doel de huidige opleidingsmogelijkheden voor infectiepreventie professionals alsmede de lokale behoeften, inclusief onderlinge verschillen, in 11 Europese landen in kaart te brengen.

Wat ik belangrijk vind bij opleiden is dat het voldoende op de praktijk gericht is, met ruimte voor casuïstiek en intervisie

Infectiepreventie-opleidingen voor verpleegkundigen en artsen variëren sterk van land tot land, met verschillen in curricula, onderwijsprogramma’s, criteria (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van klinische ervaring) en erkenning en/of accreditatie. Het ontbreken van homogeniteit in de opleidingen die in de verschillende Europese landen worden aangeboden, kan worden geëlimineerd door het opzetten van interdisciplinaire regio-brede onderwijsprogramma’s, met gemeenschappelijke leerdoelen, gedeelde knowhow en ondersteund door nationale en internationale overheids- en onderzoeksinstanties.

Foto: internationale onderwijssessie

Origineel artikel gepubliceerd door NCBI