Handreiking voor a(n)ios die de zorg willen verduurzamen

Green Team Infectiepreventie Redactie VHIG Green Team Infectiepreventie

Hoewel er al jaren aandacht is voor de gevolgen van klimaatverandering op de menselijke gezondheid, lijkt er pas recent meer aandacht te zijn voor de impact van de gezondheidszorg op het klimaat. Paradoxaal genoeg levert juist de zorgsector wereldwijd een grote bijdrage aan de CO2- uitstoot, het vervuilen van water en de productie van afval. Dit heeft nadelige gezondheidseffecten, zoals sterfte ten gevolge van extreem weer, tekort aan voedsel en water, verspreiding van infectieziekten en longproblemen door luchtvervuiling. Het bekende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet roept klimaatverandering dan ook uit tot de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de 21e eeuw. Het is duidelijk: de zorg moet en kán sneller verduurzamen!

Lees hier meer