KNO-ingrepen Functional endoscopic sinus surgery (FESS) & Endonasale dacryocystorhinostomie (DCR, traanweg chirurgie)

Green Team Infectiepreventie Redactie VHIG Green Team Infectiepreventie Downloads

De landelijke Groene KNO commissie heeft aan het green team infectiepreventie gevraagd om te beoordelen of de benodigde steriele maatregelen die monenteel getroffen moeten worden bij de volgende twee ingrepen duurzamer kunnen:

Functional endoscopic sinus surgery (FESS)
Endonasale dacryocystorhinostomie (DCR, traanweg chirurgie).

Volgens de Groene KNO commissie zijn er mogelijkheden die overwogen kunnen worden om zo groener, maar nog steeds veilig te werken. Het VHIG Green Team Infectiepreventie neemt in dit document een standpunt in. In juni 2023 heeft het Green team reeds een standpunt ingenomen over het verduurzamen van de KNO-ingreep tonsillectomie.

Lees verder