RNA-vaccin moet afweer op slimme manier aanzwengelen

RNA Redactie VHIG (bron: Medisch Contact)

De bedrijven Pfizer en BioNTech brachten begin november naar buiten dat uit de voorlopige resultaten blijkt dat hun covid-19-vaccinkandidaat voor 90 procent werkzaam is. Als het inderdaad zo goed en veilig blijkt als uit de eerste bekendgemaakte resultaten naar voren komt, zou het wel eens het eerste RNA-vaccin kunnen zijn dat op de markt komt.

Het gaat erom dat je het afweersysteem op een slimme manier aan het werk zet, zowel het aangeboren, aspecifieke als het adaptieve, specifieke deel. Het is dus niet zo dat als je de afweer maar hard genoeg aanzwengelt, je per definitie een goede bescherming opbouwt. Het gaat om een combinatie van de juiste antigenen en het juiste transportmiddel, de manier waarop je dat antigeen de cel in krijgt.

Origineel artikel gepubliceerd door Medisch Contact