Maskers dragen op OK

Green Team Infectiepreventie Redactie VHIG Green Team Infectiepreventie Downloads

Recent is de SRI-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen gepubliceerd. SRI-richtlijnen gelden als veldnorm in de zorg. BovengenoemdenSRI-richtlijn stelt eisen en neemt standpunten in ten aanzien van het gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg.
Voor u ligt het standpunt van het Green Team Infectiepreventie van de Vereniging Hygiene en Infectiepreventie (VHIG) wat specifiek gaat over het dragen van chirurgische mondneusmaskers in de medische specialistische zorg op de operatiekamer.
tegenwoordig speelt namelijk onder het argument ‘duurzaamheid’ de discussie over het al dan niet dragen van mondneusmaskers op de OK.

Lees verder