Standpuntbepaling t.o.v. zorg-afval en besmettingsrisico

Green Team Infectiepreventie Redactie VHIG Downloads

 

Het verzamelen en recyclen van zorgafval is een belangrijke kans om bij te dragen aan duurzame zorg. Het sluit aan bij het streven in Green Deal 3.0 naar minder CO2-uitstoot (-50% in 2030 t.a.v. 2018), minder primair grondstoffen gebruik (-50% in 2030 t.a.v. 2016), en maximaal circulaire zorg (in 2050).
Afvalscheiding aan de bron is over het algemeen te verkiezen boven nascheiding door de afvalinzamelaar. Dit is vooral doordat de kwaliteit van de afvalstromen bij bronscheiding hoger is, bijvoorbeeld schoon en droog papier. Ook maakt scheiding aan de bron medewerkers bewust van de hoeveelheid afval, juist dat bewustzijn is een belangrijke aanjager voor vergroening van de zorg.
In de Nederlandse ziekenhuizen wordt afval op verschillende wijzen geclassificeerd als wel of niet besmettelijk; dit heeft consequenties voor de kansen bij het herverwerken van afval en ook bij het vervoer door afvalpartners. Er is echter een duidelijk normkader over risico houdend medisch afval, dus uniformiteit zou mogelijk moeten zijn.

Lees verder