Uitbraakrisico's van infectieziekten op kamerniveau

Coronavirus Redactie VHIG (bron: Science direct)

Informatiemodellering om uitbraakrisico’s van infectieziekten op kamerniveau te beoordelen

De overdracht van microbiële pathogenen in openbare gebouwen is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. De pandemie van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19) vergroot de urgentie om effectieve middelen te ontwikkelen ter vermindering van de overdracht van ziekteverwekkers in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en luchthavens. Dit onderzoek beoogt een raamwerk om de risico’s van uitbraken op kamerniveau in gebouwen te beoordelen door de kenmerken van de gebouwde omgeving, informatie over de bezetting en de overdracht van ziekteverwekkers te modelleren.

Building Information Modeling (BIM) wordt gebruikt om automatisch gebouwparameters en mogelijke gebruikersinteracties op te halen die relevant zijn voor de overdracht van pathogenen. De uitbraakrisico’s die daarmee worden voorspeld kunnen binnen instellingen de betrokkenen bij facilitair management informeren zodat zij de desinfectie- en reinigingsfrequentie van kamers kunnen bepalen en waar nodig passende operationele interventies kunnen toepassen, waaronder toegangscontrole, bezettingslimieten, sociale afstand en aangepaste kamerindeling.