Het beroep deskundige infectiepreventie


Infectiepreventie is een wezenlijk onderdeel van het integrale kwaliteitsbeleid in instellingen in de gezondheidszorg. De deskundige infectiepreventie is werkzaam als deskundige op het gebied van preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties. Medewerkers in de instelling adviseer je over de richtlijnen en maatregelen die van belang zijn om zowel infecties bij patiënten te voorkomen als de medewerkers te beschermen. Om inzicht te krijgen hoe vaak infecties voorkomen en wat het effect is van de genomen maatregelen verzamel je gegevens, doet onderzoek en schrijft rapportages. Je werkt nauw samen met de artsen-microbioloog en de infectiecommissie. Het deskundigheidsgebied van de deskundige infectiepreventie is te onderscheiden in de volgende onderdelen: Preventie en voorlichting, bestrijding, organisatie en beheer en overdracht en begeleiding.

De werkzaamheden van een deskundige infectiepreventie zijn divers. Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende taken:

 • bronnen en verspreidingswegen opsporen van ziekenhuisinfecties veroorzakende micro-organismen;
 • een bijdrage leveren aan het ziekenhuis- en afdelingsbeleid gericht op hygiëne en infectiepreventie (het implementeren, bewaken en evalueren van dit beleid);
 • epidemiologisch onderzoek verrichten, presenteren en de aanbevelingen implementeren;
 • maatregelen ter preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties ontwerpen, invoeren en
 • coördineren;
 • voorlichting, educatie en advies geven;
 • een actieve inbreng hebben in werkgroepen en commissies gerelateerd aan hygiëne en
 • infectiepreventie;
 • kennis en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied bijhouden, verder ontwikkelen en overdragen.

Profiel:

 • goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • stevige persoonlijkheid
 • overtuigingskracht
 • interesse in onderzoek en het verbeteren van werkprocessen
 • goede beheersing van de Engelse taal

Loopbaanmogelijkheden

De deskundige infectiepreventie kan behalve werkzaam zijn in een ziekenhuis, werkzaam zijn in de verpleeghuiszorg, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en bij GGD's.
Een deskundige infectiepreventie kan zich ook zelfstandig vestigen.

Opleiding en noodzakelijke vooropleiding

Tot de opleiding worden kandidaten toegelaten, die:

 • een arbeidsovereenkomst hebben als 'deskundige infectiepreventie in opleiding' met een ziekenhuis voor tenminste 24 uur per week en
 • in het bezit zijn van een HBO opleiding in de zorg, bij voorkeur een HBO verpleegkunde of HBO medisch analist/medisch laboratoriumingenieur op HBO- niveau,richting medische microbiologie.

De opleiding duurt gemiddeld 18-24 maanden.

Zie ook op deze website het onderdeel Opleiding tot deskundige IP