Contributie en soorten VHIG-lidmaatschap

Contributiestructuur

Klik hier voor een schematische weergave van de gehanteerde procedure voor de inning van lidmaatschapsgelden.

Lidsoorten VHIG

De VHIG kent momenteel een tweetal lidsoorten:

1. Reguliere leden:
Deskundigen infectiepreventie die staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de VHIG.

2. Aspirant leden:
Leden die nog niet voldoen aan de gestelde eisen van het lidmaatschap, deskundigen infectiepreventie in opleiding of herintreders. De maximale duur van het aspirant lidmaatschap is drie jaar.

Vakgenoten die niet staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de VHIG (met uitzondering van de aspirant-leden) kunnen geen lid zijn van de VHIG. Wel kunnen zij tegen betaling deelnemen aan scholingen, symposia en/of congressen die door de VHIG worden georganiseerd.