Duurzaamheid

Lees hier meer over de historie van De Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Opgericht in 1973.

Onze historie

Opgericht in 1973 als beroepsvereniging voor ziekenhuishygiënisten, later deskundigen infectiepreventie genaamd.

Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen krijgen er ongeveer 10 een infectie (toe te schrijven aan het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis).

Helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen, maar door gerichte maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren daarom een actief beleid t.a.v. infectiepreventie. Voorheen de hygiënist, tegenwoordig de deskundige infectiepreventie geeft gestalte aan dit beleid. En inmiddels ook allang niet meer alleen in ziekenhuizen.

Het is een voortdurend anticiperen op wat er op een bepaald moment nodig is. Enerzijds leren we medisch wetenschappelijk steeds meer over oorzaak en gevolg van infecties zodat we er ook steeds beter op leren reageren. Anderzijds blijven infectierisico’s altijd verradelijk onbestendig.

Ook als vereniging moeten we voortdurend meebewegen met de ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. En zodoende is al met al bijna vijftig jaar aan rijke verenigingsgeschiedenis opgebouwd.