Nieuwsbericht Regiegroep Publiek ZIPnet

19 Jul 2021 Infectiepreventie in de praktijk Redactie VHIG

De Regiegroep Publiek ZIPnet houdt lezers en gebruikers normaliter viermaal per jaar op de hoogte van ontwikkelingen rondom publiek ZIPnet. Vanwege de bijzondere omstandigheden als gevolg van COVID-19 hierbij een extra update.

Gewijzigd
Opheffen COVID-19 maatregelen in de VVT praktische uitwerking (voorbeeld)
In dit beleidsdocument kunt u een overzicht vinden van afschaling: isolatie- quarantaine- basishygiëne maatregelen.

Wijzigingen:

  • update nav VERENSO richtlijnen en RIVM richtlijnen
  • in de tabel ” opnamebeleid” zijn de nieuwste inzichten verwerkt
  • in de tabel “wanneer niet meer besmettelijk” zijn de nieuwste inzichten verwerkt

Nieuw
Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (voorbeeld)
In dit document is het beleid voor zorgmedewerkers beschreven waarin de term “immuun” en “niet-immuun” is verwerkt. Tevens zijn de maatregelen in een stroomschema toegevoegd.

Bron- en contactonderzoek in zorginstellingen en instellingen voor de langdurige zorg (voorbeeld)
In dit document is opgenomen: uitleg besmettelijke periode, definities immuun en niet-immuun en wat zijn contacten. Tot slot is in de tabel het beleid voor contacten opgenomen.

Meer over Publiek ZIPnet en andere richtlijnbronnen vindt u hier.